Spolupracujeme

V případě potřeby můžete využít smluvní autoservisy ve vašem okolí, které se postarají o hladký průběh výměny rozvodové skříně, diferenciálu popřípadě jiných pohonných systému.

Během výměny rozvodové skříně, diferenciálu, haldex spojky či jiného hnacího ústrojí je potřeba zkontrolovat a dodržet funkčnost dalších komponentů úzce spolupracujících se systémem 4 x 4. A proto vám doporučujeme právě tyto naše partnery, s kterými jíž dlouhá léta spolupracujeme a víme že během výměny našeho hnacího ústrojí dodrží všechny postupy a zkontrolují další prvky jako například snímač úhlu natočení volantu, čidla ABS, poškozenou řídicí jednotku systému, volnou poloosu, opotřebený unašeč kardanu či jinou závadu spojenou s pohonem.

Také disponují diagnostickými programy, které zaručí adaptaci a kalibraci pohonu 4 x 4 tak jak jej předepisuje výrobce.

 Servisy podle zemí:

Česká republika